VIII Białostocki Bieg Masowy

20/05/2017 – 11:00
Park  Zwierzyniecki

 

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, PZS „CEZAS” oraz Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku zapraszają gorąco do wzięcia udziału w VIII Białostockim Biegu Masowym w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega.

Biegacze wyruszą z Placu Katyńskiego (start, meta i biuro zawodów zlokalizowane zostaną na głównej alei, tuż obok budynku filharmonii) i będą mieli do pokonania pętlę długości 5 km.

Rywalizować będziemy w dwóch kategoriach wiekowych: mężczyzn i kobiet oraz dzieci do lat 14 (dziewczynki, chłopcy). Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary i nagrody, zaś wszyscy uczestnicy specjalne pamiątkowe medale. Zgłoszenia prowadzone są online przez stronę Good Time: https://elektronicznezapisy.pl/event/1688.html.

Prawo do startu w biegu mają wyłącznie te osoby, które urodziły się w roku 2007 lub wcześniej. Przewidziany limit, to 200 uczestników, warto się zatem pospieszyć ze zgłoszeniem. Jeżeli limit nie zostanie wyczerpany, możliwe będzie zgłoszenie także w Biurze Zawodów w dniu biegu w godzinach 08:00-10:00. Opłata wpisowa wynosi:
– 15 zł do 17 maja 2017 r.,
– 20 zł w Biurze Zawodów w dniu 20 maja 2017 r. w przypadku dostępności miejsc (płatność tylko gotówkowa),
jednak nie dotyczy osób urodzonych w latach 2003-2007, które są zwolnione z opłaty. Wpłat można dokonywać gotówką w biurze Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Włókienniczej 4, pok. 218, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 lub za pośrednictwem bezpiecznych płatności internetowych, udostępnionych na platformie Good Time. Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem, który wraz z innymi, niezbędnymi dokumentami (m.in. mapą trasy), znajduje się w załączeniu do tej informacji. Uwaga, osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.
Podobnie jak w latach ubiegłych, bieg będzie obsługiwany z wykorzystaniem elektronicznego pomiaru czasu. Numery startowe wyposażone zostaną w specjalne chipy, które zagwarantuje precyzję w prezentacji wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników.
Polska Biega to akcja społeczna promująca bieganie, która w tym roku obchodzi swoje 13-lecie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje imprezy biegowe w ramach Polska Biega od samego początku. W zeszłym roku w naszej imprezie wzięło udział 200 uczestników.
Do zobaczenia w Zwierzyńcu!

Sierpień 19 @ 11:00
11:00 — 12:50 (1h 50′)

Zespół Obiektów Sportowych „Zwierzyniec”