Ikona – obraz i słowo – między tym co ulotne a wieczne.

Doktryna Kościoła prawosławnego ma swój niepodzielny i jednolity wizerunek, przejawiający się w obrzędowości religijnej, jej sztuce i symbolice. Staje się ona dla wiernych obrazem świata – kosmosu i należy ją odczytywać w sensie teologicznym. Tak też została skomponowana ekspozycja stała w Muzeum Ikon w Supraślu. Jej nastrój i aranżacja, przenosi widza w nieznaną, tajemniczą przestrzeń, która budzi emocje, przenikając do najgłębszej duchowości. Niezwykłe doznania, jakie towarzyszą podczas zwiedzania muzeum, potęguje wszechobecna muzyka, jednogłosowy śpiew chóralny, służący kontemplacji świętych wizerunków, zgodnie ze słowami ojców Kościoła: „Niech twój głos śpiewa, a rozum pilnie rozmyśla nad światem”

Dorobek sztuki starożytnej, a zwłaszcza kultury hellenistycznej oraz wczesnochrześcijańskiej twórczości, znalazł swą kontynuację i rozkwit w Bizancjum. To tu narodziła się sztuka ikony, której forma, treść i symbolika była efektem wcześniejszych doświadczeń religijnych i artystycznych przełożonych na potrzeby chrześcijaństwa. Wypracowany i powielany przez ikonopisarzy kanon ikony jest zbiorem zasad i wzorów, mówiących o jej wartości teologicznej. Niemal te same czynniki określają walory artystyczne ikony. Zgodność z kanonem – światło, kolor, sposób przedstawienia postaci lub sceny, ukazanie czasu, perspektywa, symbolika, podpisy, w połączeniu z precyzją wykonania i twórczym natchnieniem nadającym jej indywidualny charakter, powoduje, iż ikona staje się rodzajem szczególnej sztuki i filozofii, w pełni zrozumiałej jedynie w związku z jej płaszczyzną duchową.

Ikony prezentowane w konstrukcjach przypominających katakumby rzymskie, w otoczeniu polichromii ściennych, będących replikami wczesnochrześcijańskich malowideł, są przykładem przedstawień zachowujących kanon.

Muzeum Ikon czynne jest dla zwiedzających codziennie (oprócz poniedziałków i dni świątecznych).

 • od 1 maja do 31 sierpnia
  w godz. 10:00 – 17:00 (wtorek, środa, czwartek, sobota, niedziela)
  w godz. 10:00 – 18:00 (piątek)
 • od 1 września do 30 kwietnia
  w godz. 10:00 – 17:00 (wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela)

czwartek – wstęp bezpłatny

Ostatnie wejście zwiedzających na wystawy odbywa się na godzinę przed zamknięciem muzeum.

Od 1 kwietnia do 31 października wejścia na ekspozycję odbywają się w odstepach 30-minutowych. Pierwszeństwo wejęć maja osoby z rezerwacją zwiedzania. WEJŚĆ MAJĄ OSOBY Z REZERWACJĄ ZWIEDZANIA.
Rezerwację przyjmujemy pod numerem tel. 509 336 829.


CENY BILETÓW

 • bilet normalny 14 zł
 • bilet ulgowy 7 zł
 • bilet rodzinny 26 zł (dorośli i dzieci, maksymalnie 5 osób)

OPŁATY ZA OPROWADZANIE:

 • 45 zł – w języku polskim
 • 90 zł – w języku obcym

Grudzień 31 @ 10:00 — Grudzień 31 @ 17:00
10:00 — 17:00 (8767h)

Muzeum Ikon w Supraślu