Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
ul. Jana Kilińskiego 8, 15-001 Białystok
zgłoszenia do – 01/10/2017

 

Zasady się nie zmieniają: jak co roku dajemy możliwość wszystkim twórcom amatorom, na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej jednej pracy wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Zachęcamy do udziału zarówno piszących prozę, jak i poezję.

Prace można przysyłać do 1 października 2017 r. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagrody następuje po zakończeniu Konkursu, zgodnie z Regulaminem.

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę prac, ale musi ona w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu lub zawierać akcenty związane z województwem podlaskim (ten wymóg nie dotyczy autorów urodzonych lub mieszkających w naszym województwie).

Niech Was zainspirują słowa Michała Zabłockiego:

„Tutaj jestem, gdzie byłem
Gdzie się urodziłem
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem

Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (…)”.

Dokumenty (regulamin i karta zgłoszenia) do pobrania na stronie organizatora: http://www.woak.bialystok.pl/ 

 

Październik 1 @ 10:00
10:00 — 17:00 (7h)

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury