O pożytkach z gliny płynących

Glina odgrywała  istotną rolę w wielu dziedzinach działalności gospodarczej człowieka. Przez kilka tysięcy lat wykorzystywano ją jako surowiec do wyrobu naczyń. Na terenie Białostocczyzny działało kilka ośrodków garncarskich. Ich lokalizacja uzależniona była w głównej mierze od dostępu do odpowiedniej jakości surowca. Garncarze rozróżniali dwa podstawowe rodzaje gliny – „chudą” i „tłustą”, które dodatkowo dzielili ze względu na miejsce jej wydobycia oraz rodzaj występujących w niej zanieczyszczeń.

Typowa pracownia mieściła się w niewielkim wolnostojącym drewnianym budynku. Podstawowym jej wyposażeniem było koło garncarskie z napędem nożnym oraz urządzenie złożone z dwóch zębatych wałków do rozdrabniania grudek w glinie, tak, aby miała ona jednolitą konsystencję. Przed rozpoczęciem toczenia przygotowaną porcję gliny ważono na wadze w celu zapewnienia jednakowych wymiarów toczonych naczyń. Glinę przechowywano w dole zwanym kotuchem. Zazwyczaj warsztat ogrzewano niewielkim żeliwnym piecem, który musiał zapewnić wystarczającą ilość ciepła do ogrzania pomieszczenia i wyschnięcia naczyń rozmieszczonych na półkach wzdłuż ścian pracowni. W niektórych pracowniach znajdowały się żarna do przemiału polewy garncarskiej składającej się z ołowiu, piasku i wody.

Glina stanowiła od zarania dziejów podstawowy surowiec wykorzystywany przez człowieka w budownictwie. Dzięki swym właściwościom plastycznym świetnie nadawała się do wypełniania szczelin między belkami zrębu, czy też tworzenia dodatkowej warstwy izolacyjnej na pułapie. Glina była też używana do wylepiania podłóg. Używano jej do budowy pieców i kominów.  Stanowiła surowiec z którego wyrabiano cegły oraz dachówki.

 

Muzeum jest otwarte cały rok w godzinach:

wstęp na teren skansenu miesiąc wstęp na ekspozycje z przewodnikiem
pon. – ndz. wt. – pt. sob. – ndz.
9.00 – 15.00 I wystawy nie są udostępniane
9.00 – 16.00 II
9.00 – 17.00 III
9.00 – 18.00 IV 9.00 – 15.00 9.00 – 17.00
9.00 – 19.00 V 9.00 – 15.00 9.00 – 18.00
9.00 – 19.00 VI-VIII 9.00 – 18.00 9.00 – 18.00
9.00 – 18.00 IX 9.00 – 15.00 9.00 – 17.00
9.00 – 17.00 X 9.00 – 15.00 9.00 – 16.00
9.00 – 16.00 XI wystawy nie są udostępniane
9.00 – 15.00 XII

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. 509 336 816 lub (85) 743 60 82,
w godzinach 7:30 – 14:30.
Poniedziałek jest dniem bezpłatnego wstępu na teren skansenu (bez możliwości zwiedzania wnętrz).
Zwiedzanie wystaw jest możliwe (od wtorku do niedzieli, o pełnych godzinach) wyłącznie z przewodnikiem!
Zwiedzanie z przewodnikiem w języku angielskim jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji!

CENNIK BILETÓW:

Bilet wstępu na teren skansenu – 3zł/os
Bilet wstępu na ekspozycje – normalny 12 zł/os, ulgowy 6 zł/os, rodzinny 24 zł (dla opiekunów i dzieci do 25 roku życia,maksymalnie 5 osób)
Grupy zorganizowane w wieku przedszkolnym (poniżej 7 lat) obowiązuje wyłącznie opłata za przewodnika w wysokości 24 zł.

Grudzień 31 @ 09:00 — Grudzień 31 @ 18:00
09:00 — 18:00 (8769h)

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej